Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası

Yıl boyu güvence: MAPFRE Yıllık Hayat Sigortası her türlü vefat riskini teminat altına alan 1 yıllık yaşam sigortası seçeneğidir. Ek prim ödenenerek “kaza sonucu vefat veya maluliyet”, “hastalık sonucu maluliyet”, “kaza nedeniyle hastane tedavi masrafları” gibi riskler sigorta poliçesi kapsamına dahil edilebilir. Sigorta primi yaş ve teminata göre belirlenir.

Özellikler

 • Senelik düzenlenir, 

 • Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır,

 • Ek prim ödenmek sureti ile kaza neticesi vefat ve maluliyet riski, hastalık sonucu maluliyet riski, kaza sonucu hastane tedavi masrafları da sigortaya dahil edilebilir,

 • Riskin gerçekleşmesi halinde tazminat ödenir,

 • Primler yaşa ve teminata göre belirlenir,

 • Yaş ilerledikçe prim de artar,

 • 18-65 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir,

 • Sigortalı sigortasını yenilemek istediği takdirde, her yıl yaşına tekabül eden primi ödemek ve yeni bir sigorta giriş formu düzenlemek sureti ile sigortasını devam ettirebilir, ancak bu süre 65 yaşını geçemez,

 • Ödemeler, kredi kartı veya banka talimatlı ile kolayca yapılabilir.

Prim İadeli Hayat Sigortası

Hem sigorta hem yatırım: MAPFRE Prim İadeli Hayat Sigortası, minimum 12 yıl olarak düzenlenen ve her türlü vefat riskini teminat alan “birikimli hayat sigortası” seçeneğidir. Riskin gerçekleşmesi halinde vefat tazminatı ödenir, risk gerçekleşmezse “prim iade” hakkı (sigorta primlerini geri alma) kazanılır. Sigortalıya “sigorta prim iadesi” yapılır. Primler yaşa ve teminata göre belirlenir, önce en düşük sigorta primi ile başlanır, yaş ilerledikçe hayat sigortası primleri artar. 18-58 yaş arasındaki herkes, sigorta prim parasını geri alma imkanı sunan, bu sigortadan faydalanabilir. Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli düzenlenebilir. Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Özellikler

 • Minimum 12 yıl düzenlenir, 

 • Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır,

 • Riskin gerçekleşmesi halinde vefat tazminatı ödenir, riskin gerçekleşmemesi durumunda ödenen primler sigorta ettirene iade edilir.

 • Primler yaşa ve teminata göre belirlenir,

 • Yaş ilerledikçe prim de artar,

 • 18-58 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir, Sigortalının yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.

 • Sözleşmesi,  Amerikan Doları veya Euro'ya endeksli olarak düzenlenebilir.

 • Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Bir ömür güvenle: MAPFRE Uzun Süreli Hayat Sigortası çok kapsamlı bir vefat ve yaşam sigortası seçeneğidir. Sigortalı, sigorta süresi içinde ölümcül bir hastalığa yakalansa dahi güvencesi, sigorta bitim tarihine kadar devam eder. Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli olarak düzenlenebilir.

Tazminat seçeneklerini sizin belirleyebildiğiniz, size özel hayat sigortası alternatifi arıyorsanız, MAPFRE Azalan Bakiyeli Uzun Süreli Hayat Sigortası’nı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Özellikler

 • Yaş ile sigorta müddeti toplamı 70’i geçmemek üzere, 18-65 yaşları arasında olan herkese açıktır.

 • Sözleşmesi, Türk Lirası, Amerikan Doları veya EURO'ya endeksli olarak düzenlenebilir.

 • Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Azalan Bekiyeli Uzun Süreli Hayat Sigortası

Tazminat seçeneklerini siz belirleyin: Çok kapsamlı güvence sunan bir hayat sigortası seçeneği olan MAPFRE Uzun Süreli Yaşam Sigortası'nın bir türevidir. Sigortalı, istediği teminatı senelik olarak belirler ve riskin gerçekleşmesi durumunda, o tarihten, başta belirlediği süre sonuna kadar, her yıl için belirlediği tazminat tutarını alır. Vefat tazminatı her yıl belirli bir miktarda azalır. Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli olarak düzenlenebilir.

Özellikler

 • Yaş ile sigorta müddeti toplamı 70’i geçmemek üzere, 18-65 yaşları arasında olan herkese açıktır,

 • Sözleşmesi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro'ya endeksli olarak düzenlenebilir,

 • Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(544)619-5851