Yabancılar için Sağlık Sigortası

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sağlık sigortaları 06 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 9/2014 sayılı “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge" kapsamında tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, elden ödemeli sağlık kurumlarında ise poliçede belirtilen yıllık miktar ve belirtilen sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık limitlidir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(544)619-5851